AKTUALITY
3.10.2022

Zvýšili jsme výkupní cenu železa, těšíme se na Vaši návštěvu.

Dokumenty > Dotace EU

DOTACE EU

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016233:

Úspory energie při zpracování šrotu ve společnosti Ekometal“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v rámci procesu zpracování kovového odpadu v areálu žadatele v obci Tušimice. Úspor bude dosaženo výměnou stávajícího nůžkolisu CNS 400 za nový hydraulický nůžkolis, který při srovnatelném výkonu umožňuje znatelně efektivnější využití energie.

Projekt řeší problém současné nadměrné energetické náročnosti kvůli zastaralému typu motoru i kvůli celkovému opotřebení. Příčinami problému je velká zastaralost technologie, a to dána jak věkem stroje (tedy opotřebením), tak i stavem technologie v době výroby, kdy nebylo ještě možné produkovat motorové pohony s tak vysokou účinností jako v současné době.

Díky realizaci projektu dojde ke snížení spotřeby vstupních energií a současně i ke snížení opotřebení motoru a hydrauliky. V neposlední řadě hraje také roli nová generace dieselového pohonu, který vykazuje vyšší základní účinnost motoru na jednotku spotřebovaného paliva a samozřejmě i vyšší účinnosti hydraulických převodů, které u původního stroje již vykazují značné kolísání tlaků.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce ledna roku 2022.

 

 


 

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0012856:

Úspory energie ve společnosti Ekometal“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na výměna části výrobních a zpracovatelských technologií ve společnosti EKOMETAL spol. s r.o. Výměna se týká technologického procesu zpracování kovového odpadu, který probíhá v areálu společnosti v Manipulačním skladu Nýřany (parc. č. 2060/1 v k.ú. Nýřany). Předmětem projektu je vyřazení starého stroje a pořízení nové generace překládkového rypadla, které při srovnatelném výkonu umožňuje znatelně efektivnější využití energie.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty) především díky skutečnosti, že zatížení motoru a přenos do hydraulického systému jsou rovnoměrné bez ohledu na skutečně přemisťovaný náklad, tedy vstupní zatížení pětiprstého polypu. Protože ale nejčastěji manipulované náklady jsou v rozmezí 1 - 2 tun, je velké množství vyrobené energie nevyužito a dochází k nadměrné spotřebě paliva v poměru k celkové produktivitě zpracovatelského technologického procesu. Toto je dáno samozřejmě tím, že v době vzniku stroje nebyly k dispozici technologické poznatky ani zařízení, které by umožňovaly efektivní využití motorového výkonu.

Díky realizaci projektu dojde ke snížení spotřeby energie v podniku a tím ke snížení nákladů na zpracovatelský proces. Hlavními přínosy pro region a EU bude snížení emisí z provozu technologií, a tedy snížení zatížení lokálního a regionálního ovzduší, dále díky nižší spotřebě bude omezen dovoz paliv, což omezí jak vyvolané náklady na dopravu paliv, tak i závislost státní a evropské ekonomiky na dovozu fosilních paliv.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.

 

Sídlo firmy Tušimice

Ekometal spol. s r. o.
Tušimice 373
432 01 Kadaň

Loc: 50°24'9.595"N, 13°17'7.344"E
Mapa >>

Otevírací doba:
Po - Pá: 6.00 - 14.30

Tel.:
+420 602 465 232
+420 724 775 556
Fax:
+420 474 332 990

Email:
ekometal@tiscali.cz


Více o provozovně Tušimice...

  Provozovna Nýřany

Humboltka - areál pily
(za čerpací stanicí ONO)


Loc: 49°42'26.876"N, 13°11'26.435"E
Mapa >>

Otevírací doba:
Po - Pá: 8.00 - 16.00

Tel.:
+420 722 735 142
+420 724 775 556Email:
ekometal@tiscali.cz


Více o provozovně Nýřany...

  Provozovna Louny

Říční ul.
(pod lávkou pro pěší do Lostru)


Loc: 50°21'35.78"N, 13°48'53.577"E
Mapa >>

Otevírací doba:
Po - Pá: 8.00 - 16.00

Tel.:
+420 725 931 223
+420 602 465 232Email:
ekometal@tiscali.cz


Více o provozovně Louny...

  Provozovna Kladno

Huťská 318
272 01 Kladno


Loc: 50°8'59.406"N, 14°7'32.066"E
Mapa >>

Otevírací doba:
Po - Pá: 7.00 - 16.00

Tel.:
+420 601 337 096
+420 602 465 232Email:
ekometal@tiscali.cz


Více o provozovně Kladno...